Klagemauer TV

Internet TV

Dezinformací na internetu se stal, bohužel - pravidlo. Jednou z výjimek z tohoto pravidla se stala pro většinu zdrojů osamostatnila německá televizní společnost Klagemauer TV

kla=TV