100,000,000 fraktály

Kliknutím na obrázek nebo zadejte kód (číslo od 0 do 99.999.999 písmeno "R" - náhodný výběr vypouštění)

Sbírka fraktálů 2

Kliknutím na obrázek nebo zadejte kód (číslo od 0 do 99.999.999 písmeno "R" - náhodný výběr vypouštění)

interaktivní fraktální

Zkuste pěstovat snítku čerstvého kopru. Změnit typ konfigurace rostlin výběrem dolní části obrazu

Game Life


Chcete-li změnit, klikněte na obrázek nebo pomocí zkratek Klávesnice: "prostor": Start / Pauza "C": Clear, 'R' - náhodný výběr. "Kliknutím myši": Set / Clear buňka